To ting angående el-bil:

1. IKKE lad el-bil med skjøteledning. Dette gjelder både egen parkeringsplass OG gjesteparkeringen. Det er sikkerhetsmessige årsaker til dette og vi ber innstendig om at det respekteres.

2. Når du får deg el-bil så meldes dette inn til styret her: https://skogbrynet.net/praktisk-informasjon/el-bil/. Dette gjelder også når man i hovedsak lader på andre plasser enn egen parkeringsplass, f.eks. på gjesteparkeringen. Det er nulltoleranse for å “bare” lade av og til og ikke betale for det. Dette er en økende utgiftspost for sameiet og de som lader er nødt til å bidra.