Det blir oppstart graving av fiber onsdag/torsdag i neste uke. De starter ved 3H og fortsetter derfra.

Nimbus som er entreprenør har fått tillatelse til å bruke plass på området eller gjesteparkeringsplasser til midlertidig lagring av materiell og/eller maskiner. Ta kontakt med styret om der oppstår problemer, eller man har andre spørsmål.

Litt informasjon om det som vil skje fremover.

 

  • Det planlegges å grave traseer for ny fiberkabel. Se vedlagt bilde under for planlagt gravetrasse.
  • Det blir satt opp nye fiberskap på hver ende (5A, 3H, 7H, 9A, 13A, 11F, 17F, 15A, 19A, 21F, 23A, 25A) til en av sidene for eksisterende Telenor-skap. Ved et par av stedene er det beplantning helt inntil dagens Telenor-skap så der vil deler eller hele busken i nærheten fjernes. Styret vil be Ulvin plante en tilsvarende busk i nærheten.
  • Gravingen utføres med håndgraving med spade og liten gravemaskin/fres.
  • Montører vil etterhvert strekke kabler i dagens fiberkanaler som ligger over vinduene i kjelleren til hver enhet for å legge igjen kabelkveiler på hver terrasse som siden trekkes inn i bolig.
  • Planlagt oppstart med Viken blir 1. juli eller 1. august.
  • Alle beboere blir kontaktet i forkant av Viken for installasjon i sitt hjem.