Vi deler i disse dager ut skriv om fortrinnsrett til plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage.

Formålet med dette skrivet er å sikre at alle beboere som kan ha interesse av dette er informert om Furulund Sameies kvoter i barnehagen. Det er den enkelte selv som har ansvar for å sette seg inn i dette og melde sin interesse til styret.

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser, hvorav 5 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. Styret må levere inn liste over fortrinnsberettigede innen 1. mars 2016. Daglig leder opplyser at det på sameiets kvote i 2016 er følgende antall ledige plasser:

  • ingen ledige plasser for barn under 3 år
  • 2 ledige plasser for barn over 3 år

Det må søkes om barnehageplass gjennom hovedopptaket på Oslo kommune sine sider på vanlig måte.

Ønsker du at styret i tillegg skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i Skogbrynet ble overtatt, til styret. Beskjeden sendes via “Kontakt oss”-skjemaet på www.skogbrynet.no.

Dette må være styret i hende innen 28. februar 2016.