Det nye styret er konstituert, med Nicolai  Stenersen (13E) som styreleder og Håvard Bjørge (11A) som kasserer.

Mer informasjon finnes her.