Vi minner om at hageavfall ikke skal kastes i skogen eller langs støyskjermen, da dette gjør området uryddig og utrivelig og trekker til seg udyr.
Hageavfall som er lagt i skogen eller langs støyskjermen må fjernes av den enkelte som har lagt det der.