Vi ber om at det gjøres en innsats rundt fjerning av nedfallsfrukt da dette lokker til seg rotter.