Årsmøtet er erstattet med en papiravstemning med frist 24. mars. Uken før avstemningsfristen, 18. mars, holdes et digitalt informasjonsmøte der Styret presenterer årsberetning osv slik som det fremgår i de utdelte møtedokumentene.

Møtet vil foregå på Teams og det sendes ut en link til alle kjente epostadresser i dagene før. Denne linken legges også på Facebooksiden og på www.skogbrynet.net

Vi legger også ut informasjon som viser hvordan man kan delta på Teams-møtet uten å installere noe på sin PC eller telefon, om man ikke allerede har Teams

I møtet vil man også kunne stille spørsmål og kommentere sakene ved behov. Man kan avlegge stemme før møtet og man behøver ikke delta i møtet for å stemme.

Det presiseres at all relevant informasjon finnes i det utdelte dokumentet og at årets avstemning baseres på sakene i dokumentet.

Det vil skrives et referat fra møtet, dette inkluderer eventuelle innkommende spørsmål, kommentarer osv i tiden 3.-24. mars.

Styret ber alle naboer om å lese gjennom dokumentet som ble delt ut 3. mars og gjøre seg kjent med innholdet før avstemning og møte.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, enten her på facebook, på styret@skogbrynet.net eller når dere treffer oss.