Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://bit.ly/3LbLXT1

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse via PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

Med Vennlig hilsen
Styret