Plan- og bygningsetaten avholder informasjonsmøte for Ullern ang. forslag til detaljregulering av Fornebubanen mandag 13. mars kl 18:00 i Menighetsfakultetets lokaler i Gydas vei 4 på Majorstuen.

I og med at Fornebubanen er planlagt å gå rett under de nederste rekkene i sameiet kan dette være av stor interesse for sameierne.