Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser, hvorav 5 plasser for barn under 3 år og 15 plasser for barn over 3 år. Styret må levere inn liste over fortrinnsberettigede innen 1. mars 2017. Daglig leder opplyser at det på sameiets kvote i 2017 er følgende antall ledige plasser:

  • 1 prioritert plass for barn under 3 år
  • 0 prioriterte plasser for barn over 3 år

Daglig leder opplyser at det per dags dato er til sammen 10 ledige plasser for barn under 3 år i det ordinære opptaket (inkludert den ene prioriterte plassen for sameiet). Det er per dags dato ingen ledige plasser for barn over 3 år.

Det må søkes om barnehageplass gjennom hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.

Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i Skogbrynet ble overtatt, til styret. Beskjeden sendes via «Kontakt oss»-skjemaet på www.skogbrynet.no.

Dette må være styret i hende innen 27. februar 2017.

Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i Skogbrynet.