STYRET INNKALLER TIL SAMEIEMØTE FOR FURULUND SAMEIE 29. MARS 2017 KLOKKEN 19.30.

SAMEIEMØTET AVHOLDES I ULLERN KIRKES MENIGHETSHUS.

EVENTUELLE SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ SAMEIEMØTET MÅ VÆRE MELDT STYRET SENEST 15. FEBRUAR, DETTE KAN SENDES TIL STYRET PÅ EPOST STYRET@SKOGBRYNET.NET ELLER LEGGES INN VIA SAMEIETS HJEMMESIDE WWW.SKOGBRYNET.NET.

VI HÅPER AT SÅ MANGE SOM MULIG KOMMER PÅ MØTET
HILSEN STYRET

FURULUND SAMEIE