Vi har fått flere klager på at bilene kjører for fort på veiene i området. Vi minner om at det er mange barn i området og at det finnes mer egnede veier å teste gassen på i umiddelbar nærhet.

Minn gjerne også unge sjåfører i husstanden på dette.