Vi minner om at veiene ikke skal brukes til parkering. Området i bakken ved enden av rekke 23 benyttes flittig og over lengre perioder.
Da dette reduserer fremkommeligheten både for naboer, utrykningskjøretøy og annen nyttetransport (f.eks. renovasjon) ser vi helst at dette reduseres til et minimum.