Som vedtatt på årsmøte er beløpet for kontingent / årsavgift økt til kr 14.200 inkludert internett/fiber kr 2.400. Årsavgiften fordels på 2 innbetalinger a kr 7.100. Faktura del 1 er sendt ut i kveld på e-post eller via eFaktura til digitale mottakere og deles ut til øvrige ila 1-2 dager.

NB! Merk at Sameiet har fått et nytt bankkontonummer: 1506.91.01647. Husk KID ved betaling.

God Sommer!