Ved en inkurie så har siste nummer i bankkontonummer falt bort på blanketten for innbetaling av kontingent/årsavgift som ble delt ut i går. Siste nummer i bankkontonummeret er 9. Bankkontonummeret for sameiet er det samme som tidligere; 8601 44 03789.

Innbetalingen, kr 5.500, merkes med husnummer/seksjon (ex: 15d). Frist 1. august.