Som vedtatt på årsmøte økes beløpet for kontingent / årsavgift til kr 11.000 + internett/fiber fordelt på 2 innbetalinger. Vi deler ut faktura for innbetaling av kontingent/årsavgift del 1 i dag (kr 5.500). Del 2 av kontingent/årsavgift blir fakturert i november og vil inkludere internett/fiber for månedene august t.o.m. desember (kr 6.500).

I forbindelse med overgangen til 2 innbetalinger av kontingent/årsavgift endres tidspunktet for fakturering i 2023 til mars og september for å sikre god likviditet gjennom året.

God Sommer!