Malingsarbeidet har tatt lenger tid enn påregnet og tidene for når dere må flytte bilene er derfor noe endret.

Malerne vil også jobbe lørdag, for å komme i mål.

 

Ny rulleringsplan ser derfor ut som følger:

Torsdag 15. – plass 10-28

Fredag 16. – ferdigstillelse av plass 10-28 pluss plass 34-40

Lørdag 17. – plass 34-40

Mandag 19. – plass 29-33 og 1-9

Tirsdag 20. – plass 29-33 og 1-9

 

Malerne jobber fra 0800.

Vi beklager kort varsel, men dette må vi bare følge med på fra dag til dag.

 

Med vennlig hilsen Styret