Hver husstand har én plass i carportanlegget og kan i tillegg benytte gjesteparkeringen for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres andre steder. Reglene gjelder også håndverkere og containere.
Ta kontakt med styret om det skulle være spesielle behov.

Carportanlegget
Hver enhet i sameiet har rett på en plass i carportanlegget. Sørg for normal orden og ryddighet for generell trivsel og for å unngå tiltrekning av uønskede aktiviteter. Carportanlegget skal med andre ord ikke brukes som deponi eller lager.

Ladbar bil
Ved parkering og lading av bil i sameiets carportanlegg skal man betale en årlig avgift på kr 1000,-. Gi beskjed til styret her. Når nye ladebokser er installert blir den enkelte husstand fakturert for faktisk bruk. Når ladeboksene er installert er det forbudt å benytte gammel infrastruktur til lading – selv om man “bare skal”…

Gjesteparkering
Gjesteparkeringen er i hovedsak ment for gjester, men den kan også benyttes for bil nr. 2. Har husstanden flere biler må disse parkeres utenfor sameiets område. Det er ønskelig med en viss rotasjon på gjesteparkeringen  og biler skal ikke stå i opplag her. Det skal være mulig for naboer å slippe til på disse plassene, og ikke minst gjester.

Snuplasser/veier
Snuplassene og veiene skal ikke benyttes som parkeringsplass. Disse skal kun benyttes til av-/pålessing.
Snuplassene og veiene må til enhver tid være tilgjengelige for utrykningskjøretøy og renovasjon (mandag/fredag).

Barnehagens parkeringsplass
Denne kan fritt benyttes på hverdager utenom åpningstid (7-17) og i helgene.

Beboerparkering på kommunale veier
I sameiets nærmeste nabolag innføres beboerparkering i september 2018. Dette gjelder ikke sameiets veier da disse er private veier. Det er ikke anledning for beboere i nabolaget å parkere på sameiets område for å unngå parkeringsavgift på de kommunale veiene.

Styret følger aktivt med på hvilken effekt innføringen av beboerparkering på de kommunale veiene får for vårt område og igangsetter tiltak om det blir nødvendig.