Styret får henvendelser fra bekymrede foreldre flere ganger i uken angående kjøretøy med for høy fart på området.

Et godt spørsmål sjåfører kan stille seg er: “Rekker jeg å stoppe hvis noen løper ut fra hekken nå?” Det er kun gangfart som gjelder for kjøretøy på området. Ingen unntak.

Steder som går igjen i bekymringsmeldingene er utenfor barnehagen, fotgjengerfeltene ved gjesteparkeringene og over mot stien vis-avis gjesteparkeringen til blokkene, svingene, og der veiene våre møter stiene.