Det vises til årsmøtets beslutning om beskjæring av tujatreet mellom rekke 5 og 9. Alle nærstående beboere ønskes velkommen til møte der man kommer frem til hvor mye som skal beskjæres. Møtet avholdes onsdag den 14. juni kl 20.00 til 21.00. Vi møtes ved treet. Styret vil også delta og byr på kaffe.