I tråd med vedtak som gjelder felling/beskjæring av trær på fellesområdet, kommer Ulvin den 15. og 16. mai for å utføre arbeider på de aktuelle trærne. For ordens skyld nevnes det at dette IKKE gjelder thujaen mellom rekke 5 og 9. Her er det berammet et eget møte for å diskutere beskjæring av dette. Ny beplantning der trær felles vil trolig være på plass rundt 2 uker etter utførte arbeider. Ulvin vil de samme dagene ta en runde i skogen og fjerne nytt oppskytt