Skogbrynet 3 - 25

Forfatter: admin (Side 2 av 12)

Kontingent / Årsavgift

Ved en inkurie så har siste nummer i bankkontonummer falt bort på blanketten for innbetaling av kontingent/årsavgift som ble delt ut i går. Siste nummer i bankkontonummeret er 9. Bankkontonummeret for sameiet er det samme som tidligere; 8601 44 03789.

Innbetalingen, kr 5.500, merkes med husnummer/seksjon (ex: 15d). Frist 1. august.

Kontingent / Årsavgift

Som vedtatt på årsmøte økes beløpet for kontingent / årsavgift til kr 11.000 + internett/fiber fordelt på 2 innbetalinger. Vi deler ut faktura for innbetaling av kontingent/årsavgift del 1 i dag (kr 5.500). Del 2 av kontingent/årsavgift blir fakturert i november og vil inkludere internett/fiber for månedene august t.o.m. desember (kr 6.500).

I forbindelse med overgangen til 2 innbetalinger av kontingent/årsavgift endres tidspunktet for fakturering i 2023 til mars og september for å sikre god likviditet gjennom året.

God Sommer!

Oppdatering fiber (viktig)

Her kommer litt viktig informasjon om overgang til Viken Fiber/Altibox.

Overgang til Viken

– Viken er nå ferdig med graving på området. Alt har gått etter planen. Ta kontakt med styret om noen ikke har fått fiberkabel til huset sitt. Det gjenstår litt arbeide med asfalt i veien mot barnehagen.

– Installasjonene av internett/router og evt TV er planlagt til å skje i husene mellom 20 til 28. Juni. Hver boenhet vil få en SMS innen kort tid for å avtale tid.

– Planlagt aktivering av internett er 15. juli.

Oppsigelse av Telenor

– Styret anbefaler alle boenheter å si opp sine individuelle avtaler med internett hos Telenor innen utgangen av juni måned. Vanlig oppsigelsestid er inneværende, samt påfølgende måned ved oppsigelse av abonnement og leid utstyr. Sier man opp i juni, betaler man for Telenor ut juli.

– Oppsigelsen er veldig enkel og kan gjøres på telenor sine nettsider, eller ved å ringe 91509000.

Ta kontakt på styret@skogbrynet.net for spørsmål eller send en kommentar på tråden på Facebook-gruppen vår.

Fiber – Graving

Det blir oppstart graving av fiber onsdag/torsdag i neste uke. De starter ved 3H og fortsetter derfra.

Nimbus som er entreprenør har fått tillatelse til å bruke plass på området eller gjesteparkeringsplasser til midlertidig lagring av materiell og/eller maskiner. Ta kontakt med styret om der oppstår problemer, eller man har andre spørsmål.

Litt informasjon om det som vil skje fremover.

 

  • Det planlegges å grave traseer for ny fiberkabel. Se vedlagt bilde under for planlagt gravetrasse.
  • Det blir satt opp nye fiberskap på hver ende (5A, 3H, 7H, 9A, 13A, 11F, 17F, 15A, 19A, 21F, 23A, 25A) til en av sidene for eksisterende Telenor-skap. Ved et par av stedene er det beplantning helt inntil dagens Telenor-skap så der vil deler eller hele busken i nærheten fjernes. Styret vil be Ulvin plante en tilsvarende busk i nærheten.
  • Gravingen utføres med håndgraving med spade og liten gravemaskin/fres.
  • Montører vil etterhvert strekke kabler i dagens fiberkanaler som ligger over vinduene i kjelleren til hver enhet for å legge igjen kabelkveiler på hver terrasse som siden trekkes inn i bolig.
  • Planlagt oppstart med Viken blir 1. juli eller 1. august.
  • Alle beboere blir kontaktet i forkant av Viken for installasjon i sitt hjem.

Informasjon om prosjektet “Den nye Ballplassen”

På årsmøtet ble det etterspurt mer informasjon om oppgraderingen av ballplassen ovenfor rekke 5. Her kommer det.

– Se vedlagte skisser fra leverandør Uniqa. Som Kjersti Bratt nevnte på årsmøtet, er det planlagt sand i vantet for å begrense støy. Det er også planlagt lys i vantet for begrense forstyrrelse for naboer.

– Det er gjennomført befaringer med 4 ulike leverandører. Uniqa skilte seg ut som den mest seriøse og erfarne. De har vært til stor hjelp i forbindelse med søknaden til Sparebankstiftelsen.

– Det er planlagt å kunne brukes hele året, med mulighet for skøytebane på vinteren.

– Formålet er et flerbruksanlegg, der det ikke bare skal spilles fotball, men også håndball, klatrevegg, basketball og hockey/bandy.

– Det blir montert et nett for å begrense muligheter for at baller går ut i veien.

– Det er naturlig at en slik ballbane vil øke eiendomsverdiene i Skogbrynet.

– Det er sendt inn en uforpliktende søknad til Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte.

– Det er også planlagt å sende inn en søknad til Bydel Ullern og Norges Fotballforbund om det samme.

– Bydel Ullern som eier eiendommen har vært på befaring og er meget positive til prosjektet.

– Det er krav at vi som søker bidrar økonomisk for å få støtte.

– Ballbanen vil som i dag være tilgjengelig å brukes for alle, ikke kun beboere i Skogbrynet.

– Tildelinger, avgjørelser og søknadsfrister kommer raskt. Styret ber derfor om handlingsrom til å støtte prosjektet økonomisk opp til 200.000 NOK.

– Styret har opprettet kontakt med borettslaget til blokkene. De stiller seg positive, men vi har ikke fått bekreftet noen økonomisk støtte derfra. Det vil naturligvis øke sannsynligheten om vi viser at vi er villig til å støtte økonomisk.

– Foreløpig er prosjektet budsjettert til 1.1m NOK eks. mva.

– Dugnader vil bli brukt til å vedlikeholde banen. Gartner/vaktmester vil gjøre eventuelt annet nødvendig vedlikehold i samarbeid med styret.

– Sikkerheten til ballbanen vil bli undersøkt av de årlige kontrollørene styret bruker på ballbanen og lekeplassen i dag.

– Styret mener at dette er viktig å sørge for at området forvaltes best mulig. En helt ny ballbane vil trolig minimere mulighetene for at kommunen bruker tomten til formål vi i Skogbrynet ikke ønsker i fremtiden. Det kan i den sammenheng nevnes at tomten var en av flere tomter som ble vurdert å bruke til en midlertidig barnehage i forbindelse med at Sollerudstranda barnehage ble flyttet. Det skjedde heldigvis ikke, men det synliggjør at vi ikke skal ta området for gitt. Det er derfor det er viktig at vi forsøker å få til denne oppgraderingen nå.

 

Informasjonsmøte 7. mars 19:30-22:00

Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://bit.ly/3LbLXT1

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse via PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

Med Vennlig hilsen
Styret

Digitalt informasjonsmøte torsdag 7. mars 19:30-22:00

Siden de senere års digitale informasjonsmøter med påfølgende papiravstemninger har gitt rekordstor deltagelse, har styret valgt å fortsette med denne formen.

Link til møtet publiseres nærmere 7. mars.

Alle skal ha mottatt årsmøtepapirer.

Frist for papiravstemning er søndag 10. april kl 1700.

 

Info fra Styret

Årsmøte 2022
Det er ennå usikkert om vi kan holde fysisk møte innen vedtektenes frist 15. april. Derfor velger styret å forberede for et digitalt informasjonsmøte og påfølgende papiravstemning, som i fjor. Ved 2021 års digitale/papirmøte oppnådde vi rekordstor deltagelse og vi håper denne måten å informere på også fungere i 2022.

Strøing på gangveier
Snø og Grønt AS har ikke mulighet til å strø gangveien for hånd, dette må derfor gjøres av oss selv. Alle beboere oppfordres til å strø gangveiene ved behov og melde fra her på Facebook når strøkassene er tomme.

Styret søker også en frivillig til å strø gangveiene og måke trappene, mot en godtgjørelse. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Valgkomité og styremedlemmer
3 av 5 styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg i år og vi trenger frivillige både til valgkomité og til styreposisjoner. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Bredbånd / Internet
Styret foreslår å inngå en fellesavtale med en ny leverandør. En arbeidsgruppe har kommet frem til et forslag med både lavere kostnad og høyere bredbåndshastighet. I løpet av uken vil det komme mer informasjon og stemmeseddel i postkassene for en egen papiravstemning på dette.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2023 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑