Vårt elektrikerfirma OEC reparerer i disse dager tre av lampene som ikke fungerer. Det er estimert å ta 1-2 uker.