Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Side 2 av 12

Informasjonsmøte 7. mars 19:30-22:00

Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://bit.ly/3LbLXT1

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse via PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

Med Vennlig hilsen
Styret

Digitalt informasjonsmøte torsdag 7. mars 19:30-22:00

Siden de senere års digitale informasjonsmøter med påfølgende papiravstemninger har gitt rekordstor deltagelse, har styret valgt å fortsette med denne formen.

Link til møtet publiseres nærmere 7. mars.

Alle skal ha mottatt årsmøtepapirer.

Frist for papiravstemning er søndag 10. april kl 1700.

 

Info fra Styret

Årsmøte 2022
Det er ennå usikkert om vi kan holde fysisk møte innen vedtektenes frist 15. april. Derfor velger styret å forberede for et digitalt informasjonsmøte og påfølgende papiravstemning, som i fjor. Ved 2021 års digitale/papirmøte oppnådde vi rekordstor deltagelse og vi håper denne måten å informere på også fungere i 2022.

Strøing på gangveier
Snø og Grønt AS har ikke mulighet til å strø gangveien for hånd, dette må derfor gjøres av oss selv. Alle beboere oppfordres til å strø gangveiene ved behov og melde fra her på Facebook når strøkassene er tomme.

Styret søker også en frivillig til å strø gangveiene og måke trappene, mot en godtgjørelse. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Valgkomité og styremedlemmer
3 av 5 styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg i år og vi trenger frivillige både til valgkomité og til styreposisjoner. Ta kontakt med styret på styret@skogbrynet.net

Bredbånd / Internet
Styret foreslår å inngå en fellesavtale med en ny leverandør. En arbeidsgruppe har kommet frem til et forslag med både lavere kostnad og høyere bredbåndshastighet. I løpet av uken vil det komme mer informasjon og stemmeseddel i postkassene for en egen papiravstemning på dette.

Container – Blandet avfall

Vi har bestilt to container som settes ut fredag 28. mai og hentes tirsdag 1 juni til blandet avfall. 

 

De settes ut ved garasjen og nederst ved rekke 25 som vanlig. Om søppelsekker skal benyttes må de være gjennomsiktige. 

 

Følgende skal IKKE kastes i containerne: Maling, løsemidler, spillolje, batterier, kabler, dekk spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, ftalater/gulvbelegg, vinyl, baderoms plater med pentaklorfenol, isolasjon med KFK/KFHK/PUR/XPS, isolerglassvinduer,  asbest, flytende avfall, m.m.  Se også link for utfyllende oversikt;
 Så da er det bare å bruke helgen til å rydde litt ?

 

Hilsen Styret

Informasjonsmøte torsdag 18. mars 20:00-22:00

Hei

Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwZTg3YzAtYzAzNC00ZGMwLWExMDctYWVjMzdiNTRlYzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257952406-af28-43c8-b4de-a4e06f57476d%22%2c%22Oid%22%3a%22d69a04f7-e575-476b-8f57-1744ea22607f%22%7d

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse vi PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert, eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

 
Med Vennlig hilsen
Styret

INFORMASJONSMØTE 18. MARS

Årsmøtet er erstattet med en papiravstemning med frist 24. mars. Uken før avstemningsfristen, 18. mars, holdes et digitalt informasjonsmøte der Styret presenterer årsberetning osv slik som det fremgår i de utdelte møtedokumentene.

Møtet vil foregå på Teams og det sendes ut en link til alle kjente epostadresser i dagene før. Denne linken legges også på Facebooksiden og på www.skogbrynet.net

Vi legger også ut informasjon som viser hvordan man kan delta på Teams-møtet uten å installere noe på sin PC eller telefon, om man ikke allerede har Teams

I møtet vil man også kunne stille spørsmål og kommentere sakene ved behov. Man kan avlegge stemme før møtet og man behøver ikke delta i møtet for å stemme.

Det presiseres at all relevant informasjon finnes i det utdelte dokumentet og at årets avstemning baseres på sakene i dokumentet.

Det vil skrives et referat fra møtet, dette inkluderer eventuelle innkommende spørsmål, kommentarer osv i tiden 3.-24. mars.

Styret ber alle naboer om å lese gjennom dokumentet som ble delt ut 3. mars og gjøre seg kjent med innholdet før avstemning og møte.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, enten her på facebook, på styret@skogbrynet.net eller når dere treffer oss.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2022 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑