Furulund Sameie

Skogbrynet 3 - 25

Side 2 av 12

Container – Blandet avfall

Vi har bestilt to container som settes ut fredag 28. mai og hentes tirsdag 1 juni til blandet avfall. 

 

De settes ut ved garasjen og nederst ved rekke 25 som vanlig. Om søppelsekker skal benyttes må de være gjennomsiktige. 

 

Følgende skal IKKE kastes i containerne: Maling, løsemidler, spillolje, batterier, kabler, dekk spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, ftalater/gulvbelegg, vinyl, baderoms plater med pentaklorfenol, isolasjon med KFK/KFHK/PUR/XPS, isolerglassvinduer,  asbest, flytende avfall, m.m.  Se også link for utfyllende oversikt;
 Så da er det bare å bruke helgen til å rydde litt ?

 

Hilsen Styret

Informasjonsmøte torsdag 18. mars 20:00-22:00

Hei

Her er web-adressen for å delta i møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIwZTg3YzAtYzAzNC00ZGMwLWExMDctYWVjMzdiNTRlYzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2257952406-af28-43c8-b4de-a4e06f57476d%22%2c%22Oid%22%3a%22d69a04f7-e575-476b-8f57-1744ea22607f%22%7d

For å delta kopier adressen inn i adressefeltet på nettleseren.

For deltagelse vi PC velg enten “Åpne Microsoft Teams” om du allerede har det installert, eller “Fortsett i denne nettleseren”. For å delta via smarttelefon anbefales det å laste Microsoft Teams App fra app-store.

 
Med Vennlig hilsen
Styret

INFORMASJONSMØTE 18. MARS

Årsmøtet er erstattet med en papiravstemning med frist 24. mars. Uken før avstemningsfristen, 18. mars, holdes et digitalt informasjonsmøte der Styret presenterer årsberetning osv slik som det fremgår i de utdelte møtedokumentene.

Møtet vil foregå på Teams og det sendes ut en link til alle kjente epostadresser i dagene før. Denne linken legges også på Facebooksiden og på www.skogbrynet.net

Vi legger også ut informasjon som viser hvordan man kan delta på Teams-møtet uten å installere noe på sin PC eller telefon, om man ikke allerede har Teams

I møtet vil man også kunne stille spørsmål og kommentere sakene ved behov. Man kan avlegge stemme før møtet og man behøver ikke delta i møtet for å stemme.

Det presiseres at all relevant informasjon finnes i det utdelte dokumentet og at årets avstemning baseres på sakene i dokumentet.

Det vil skrives et referat fra møtet, dette inkluderer eventuelle innkommende spørsmål, kommentarer osv i tiden 3.-24. mars.

Styret ber alle naboer om å lese gjennom dokumentet som ble delt ut 3. mars og gjøre seg kjent med innholdet før avstemning og møte.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, enten her på facebook, på styret@skogbrynet.net eller når dere treffer oss.

Barnehageplasser 2021

Sameiet har fortrinnsrett til 20 plasser i Skogbrynet Kanvas-barnehage.
Det må søkes om barnehageplass gjennom det ordinære hovedopptaket til Oslo kommune på vanlig måte, selv om man ber om å bli satt opp på sameiets prioriterte liste.
Ønsker du at styret skal melde inn ditt/dine barn på prioritert liste må du sende inn navn og fødselsdato på barnet, samt dato for når boligen i sameiet ble overtatt, til styret. Bruk skjemaet under.
Dette må være styret i hende innen 28. februar 2021.
Når det er flere barn enn vi har prioriterte plasser for vil plassene bli prioritert i forhold til bo-ansiennitet. Det er derfor viktig at det opplyses om dato for overtakelse av bolig i sameiet.

(Klikk på overskriften for å komme til skjema).

ÅRSMØTE 18.+24. MARS

Årets årsmøte avholdes offisielt ved papiravstemning med frist 24. mars. Den 18. mars holdes et digitalt informasjonsmøte der saker presenteres.

Møtet holdes via Microsoft Teams og er tilgjengelig fra mobiltelefon, PC, iPad osv uten spesiell innlogging. Invitasjon til møtet legges på denne siden, på skogbrynet.net og sendes på epost.

Saksdokumenter / årsrapport distribueres tre uker før avstemningen.

Styret ønsker saker og innspill til årsmøtet velkomne innen fristen 15. februar.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogrynet.net 

eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F

INFORMASJON FRA STYRET – ÅRSMØTE 2021

Dessverre ser det ikke ut til at vi kan avholde fysisk årsmøte i 2021.

Styret velger derfor å planlegge for et digitalt møte med påfølgende papiravstemning.

I følge vedtektene og tidligere praksis får beboere sakspapirer til gjennomlesning to uker før fysisk årsmøte og avstemning. I år vil sakspapirer distribueres senest tre uker før avstemning. Forslag til pengebruk og andre beslutninger vil være tydelig merket og oppsummert.

Det vil holdes et digitalt møte seks dager før stemmefristen. Det digitale møtet vil være toveis, alle vil få anledning til å få ordet på samme måte som i et fysisk møte. Mer informasjon om praktisk gjennomføring følger. Se Datoer.

Saksdokumentene vil som vanlig inneholde årsrapport med årsregnskap og budsjettforslag, informasjon om gjennomført og planlagt vedlikehold, plan for vedlikehold av grøntarealer, informasjon om E18/Fornebubanen/togspor osv. Per 11. januar planlegger styret å inkludere budsjettposter for oppgradering av utebelysning og belysning i garasje, utbedring av betongdekke på øvre garasjeplan samt vedlikehold av steintrapper. Andre saker kan tilkomme og forslag er velkomne innen fristen.

Styret vil etterstrebe å beskrive alle saker tydelig, spesielt saker som omhandler investeringer eller annen pengebruk. Vi vil også distribuere informasjon både digitalt og i papirformat.

Vi håper på denne måten å informere grundig og legge til rette for et åpent møte der styret kan informere mer detaljert ved behov, saker kan diskuteres og spørsmål besvares.

Datoer i forbindelse med årsmøte 2021

15. februar – frist for innsendelse av saker til årsmøte via styret@skogbrynet.net eller fysisk til postkasse 17F

3. mars – (senest) distribusjon av saksdokumenter

18. mars – digitalt informasjonsmøte via Teams

24. mars – frist for papiravstemning til postkasse 17F

Spørsmål eller kommentarer til prosessen rettes til styret@skogbrynet.net eller til styreleder i 17F

På vegne av styret,

Lars Erik Marcussen, 17F
Lars-Erik Rebne, 25A
Randveig Skageng, 17B
Baard Solberg Kvande, 15D
Hanne Thoner Giil, 3F

Vi ber alle beboere som har flyttet inn i 2020 eller som har nye epostadresser, om å sende en mail til styret@skogbrynet.net så vi får oppdatert mailinglista.

INFORMASJON FRA STYRET

Belysning

Det er bestilt 10 nye lyspærer og diverse deler for gatelampene. Disse bør være på plass denne uken og skiftes snarest. Pærer og lysrør på øvre og nedre garasjeplan vil skiftes fortløpende i ukene som kommer. Styret jobber med forsalg til årsmøte med kostnadsramme for utskiftning av belysning (armaturer i garasjen, gatelamper, mm)

Betongdekke på øvre garasjeplan.

Hullene i betongdekket har vært undersøkt av en leverandør men de hadde ikke anledning til å gjøre noe før frosten satte inn. I følge leverandøren var det heller ingen prekær situasjon, men Styret planlegger å utbedre dette til våren 2021.
Styret forbereder forslag og kostnadsramme til årsmøtet..

Se egen sak om gjennomføring av årsmøte.

« Eldre innlegg Nyere innlegg »

© 2022 Furulund Sameie

Tema av Anders NorénOpp ↑